Traject Samenwerkingsschool

Hier vindt u informatie met betrekking tot de Samenwerkingsschool.

Werkgroepen Samenwerkingsschool Brede Skoalle Bitgummole

Via deze link kunt u de werkgroepen zien die zijn opgezet voor de fusie tussen CBS Mooitaki en OBS Martenaskoalle.

 

Tekenen Intentieverklaring:

Donderdag 3 november ondertekenden de bestuurders van CBO Noardwest Fryslân en Elan Onderwijsgroep de intentieverklaring om te komen tot één gezamenlijke school in het dorp. Na de gezamenlijke huisvesting enige jaren geleden groeide de wens tot het realiseren van één school. Onder de ouders is een draagvlakonderzoek uitgevoerd naar een toekomstbestendige Doarpsskoalle Bitgummole. Het tekenen van de intentieverklaring door de bestuurders en de voorzitters van de medezeggenschapsraden is hiervan het uitvloeisel. De komende periode zullen onder leiding van projectleider Sake Saakstra voorstellen worden ontwikkeld over de inhoudelijke en personele vormgeving van de “Doarpsskoalle Bitgummole”. Streven is om het proces af te ronden met ingang van schooljaar 2023-2024

Donderdag 3 november werd de intentieverklaring ondertekend door links: Sjoerd van der Galiën (Voorzitter College van Bestuur Elan Onderwijsgroep) en rechts: Teo de Groot (bestuurder CBO Noardwest Fryslân) net als door de voorzitters van beide medezeggenschaps-raden.

 

Informatiebijeenkomst opzet fusieproces

Via deze link vindt u de powerpoint die gebruikt is op de ouderavond van maandag 20 juni 2022.