Ziek melden

Als uw kind ziek is, of een afspraak bij bijvoorbeeld de dokter heeft, kunt u dat telefonisch of mondeling melden vanaf acht uur  's ochtends. Bij een andere vorm van afwezigheid, zoals extra vakantie en dergelijke, verwijzen wij naar het onderdeel verlofaanvraag.