Hoofdluis

Uit hygiënische en praktische overwegingen wordt op de school verplicht gebruik gemaakt van luizenzakken voor het opbergen van jassen, sjaals, mutsen en handschoenen. Deze luizenzakken zijn aangeschaft en eigendom van de oudervereniging. Iedere leerling krijgt een luizenzak in bruikleen. De luizenzak blijft in de school aan de kapstokken bevestigd zodat deze niet kwijt kan raken. Eéns per jaar zal gevraagd worden om de zak thuis uit te wassen op maximaal 30°. Ze kunnen NIET worden gestreken. Dit kan tot brandgaten in de stof leiden! Als een leerling de school verlaat, zal de luizenzak op school achterblijven. Bij kleine beschadigingen (naadje of lusje los) wordt gevraagd om deze zelf netjes te (laten) repareren. Bij kwijtraken of onherstelbare beschadigingen door onjuist gebruik zal een schadevergoeding van €5,00 in rekening worden gebracht. Bij beschadigingen of vervanging kan men contact opnemen met de oudervereniging.