Oudervereniging

De oudervereniging (OV) is een vereniging waar de ouders van de Martenaskoalle lid van zijn. De oudervereniging beheert de ouderbijdrage en helpt bij de organisatie en praktische uitvoering van allerlei speciale activiteiten. Dit betreft bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, klussen op school, ei-tik-wedstrijd, sport en spel, schoolreisjes etc... Ieder jaar organiseert de oudervereniging de zakelijke ouderavond voor de ouders. Op deze avond wordt verslag gedaan van de activiteiten en de financiën.

De bestuursleden van de oudervereniging vergaderen ongeveer 6 keer per jaar met een aantal leerkrachten. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk. Hebt u belangstelling om te helpen bij de oudervereniging, dan kunt u contact opnemen met Fokke via ov@martenaskoalle.nl (of via eigen mailadres)

Samenstelling:

Amarins Moss-de Boer
Garbrand Bakker
Fokke Struiksma
Jeanet Postma
Chantal Kroeze
Sabine Hiemstra
Roelinka Lautenbach
Douina Hamstra

Tineke Frankena (vanuit het team)