Oudervereniging

De oudervereniging (OV) is een vereniging waar de ouders van de Martenaskoalle lid van zijn. De oudervereniging beheert de ouderbijdrage en helpt bij de organisatie en praktische uitvoering van allerlei speciale activiteiten. Dit betreft bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, klussen op school, ei-tik-wedstrijd, sport en spel, schoolreisjes etc... Ieder jaar organiseert de oudervereniging de zakelijke ouderavond voor de ouders. Op deze avond wordt verslag gedaan van de activiteiten en de financiën.

De bestuursleden van de oudervereniging vergaderen ongeveer 6 keer per jaar met een aantal leerkrachten. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk. Hebt u belangstelling om te helpen bij de oudervereniging, dan kunt u contact opnemen met Fokke via ov@martenaskoalle.nl (of via eigen mailadres)

Samenstelling:

Douina Hamstra (voorzitter)
Krisina Karthaus (penningmeester)
Fokke Struiksma (secrataris)
Jeanet Postma (lid)
Sabine Hiemstra (lid)
Piety Baarda (lid)
Luudske Korenblik (lid)

Tineke Frankena (vanuit het team)