Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor de feesten en het schoolreisje. 
Heeft u problemen met de bijdrage, neem dan contact op met de penningmeester Krisina Karthaus. 
Zonder uw bijdrage zullen het schoolreisje en enkele feesten voor uw kinderen niet kunnen worden bijgewoond.

De bijdrage voor leerlingen in groep 1 t/m 8 bedraagt € 50,00 per jaar.
Wij innen de bijdrage met een incasso, de eerste helft in oktober en de tweede helft in april.