Visie en missie

Als onze belangrijkste taak zien wij het aanbrengen van de basisvaardigheden op het gebied van rekenen, taal, lezen en informatieverwerving.

Een belangrijk uitgangspunt van de school is het kind-volgend-onderwijs. Het onderwijs is zo georganiseerd dat er voor elk kind wat te leren valt op zijn/haar niveau. Kinderen worden uitgedaagd zich een gefundeerde mening te vormen waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. Daarom is er aandacht voor de belangstelling, zorgen en pleziertjes van de kinderen.