Veiligheidsbeleidsplan

Op o.b.s. Martenaskoalle werken we volgens de richtlijnen van ons veiligheidsbeleidsplan. In het veiligheidsplan staan alle regels en protocollen die wij nastreven voor onze leerlingen, het team en voor u als ouders. Het veiligheidsbeleidsplan is gericht op preventie van en het optreden na incidenten en calamiteiten. Incidenten, zoals bijvoorbeeld valpartijen met een bezoek aan de huisarts als gevolg, houden wij bij in een incidentenregistratie. Onze school heeft een calamiteitenplan dat in werking treedt op het moment van bijvoorbeeld brand. Ieder schooljaar wordt er geoefend door leerlingen en leraren hoe we handelen bij calamiteiten. We noemen dit een ontruimingsoefening

De Arbo-wet schrijft voor dat iedere organisatie bedrijfshulpverleners (BHV) moet hebben die bij calamiteiten adequaat op kunnen treden. De BHV-ers voor o.b.s. Martenaskoalle zijn: Marjon Klugkist en Karin Limburg.