Schooljaarplan

In het kader van dit geformuleerde cyclische kwaliteitszorgbeleid wordt vanuit het vierjarige Schoolplan 2015–2019 ieder schooljaar onder andere een Schooljaarplan (PDC) geschreven. Een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en van de resultaten van de te behalen doelen van dit Schooljaarplan worden aan het einde van het betreffende schooljaar beschreven in het Schooljaarverslag (A). Hiermee geven beide documenten vorm aan de cyclische procedure van het totale kwaliteitszorgbeleid van de scholen van Elan OWG.