Merkwaarden

Structuur

In lijn met “rust, regelmaat en reinheid” zijn kinderen, maar ook hun ouders, gediend met structuur.
Dat kun je als medewerkers met elkaar afspreken, maar het wordt pas echt en geloofwaardig wanneer het uit je zelf komt, wanneer het als iets vanzelfsprekends is. Bij de Martenaskoalle is dat zeker het geval. Op basis van duidelijkheid en rust wordt invulling gegeven aan deze structuur. Niet als iets sufs, maar als basis voor houvast van waaruit gewerkt kan worden. Zeker geen starre structuur, eerder als een solide vertrekpunt om flexibel te kunnen acteren.
In lijn hiermee is het logisch dat veel waarde wordt gehecht aan normen en waarden binnen de school. Je moet gewoon met elkaar omgaan, je vertrouwd voelen. Dit betekent ook dat je je vrijelijk uit moet kunnen spreken binnen de organisatie. Dat geldt voor medewerkers, maar ook zeker voor kinderen en hun ouders! Deze open en gastvrije houding vind je ook terug in het feit dat de deur voor iedereen open staat.

 

Wederkerigheid

obs Martenaskoalle kent en neemt haar verantwoordelijkheid op tal van facetten, maar vindt dat ‘de ander’ dat ook moet doen. Die wederkerigheid vindt zij buitengewoon belangrijk! De school heeft hierbij niet alleen de drie-eenheid kind/ouder/school voor ogen maar ook de verankering met haar omgeving. Direct gekoppeld aan (het delegeren van) verantwoordelijkheid is vertrouwen. Een open sfeer waarbij je alles tegen elkaar moet kunnen zeggen (zie ook voorgaande punt) vormt hiertoe de basis. Gelijkwaardigheid als basis! Alleen dan ga je voor elkaar door het vuur en kun je er echt voor elkaar zijn

 

Durf

“No guts no glory!” De Martenaskoalle staat niet alleen open voor nieuwe ontwikkelingen, maar gaat hier actief naar op zoek. Niet om het veranderen zelf, maar om te kijken waar kansen liggen en hoe zij zichzelf verder kan ontwikkelen en verbeteren. Hiermee loop je uiteraard de kans om fouten te maken, maar dat ‘gevaar’ schuwt zij niet. Innovatie is een van de drivers van de organisatie. De introductie van de DaVinci lesmethodiek is hier een voorbeeld van. Helemaal in lijn met deze merkwaarde biedt de Martenskoalle een uitdagende (leer)omgeving aan haar leerlingen. Ook activeert zij hen om continu op zoek te gaan naar nieuwe interessegebieden en te onderzoeken waar hun talenten liggen.

 

Bovenstaande merkwaarden vormen een mooie en logische drie-eenheid. ‘Structuur’ is bij de Martenskoalle iets vanzelfsprekends en vormt de basis voor alle doen en laten. Van daaruit wordt dagelijks gewerkt aan kwalitatief onderwijs en een heldere en plezierige leeromgeving. Deze structuur is tevens voorwaarde dat alle betrokkenen zich vrij voelen en initiatief durven en kunnen nemen. Wederkerigheid in verantwoordelijkheid dus.

Wanneer we durf vertalen naar begrippen als onderzoeken, proberen, tegen de stroom inzwemmen, fouten mogen maken et cetera, is logisch dat je een dergelijk klimaat onmogelijk kunt creëren zonder de twee merkwaarden ‘structuur’ en ‘wederkerigheid’.

.