Kanjertraining

Op de Martenaskoalle wordt extra aandacht aan het welbevinden van de kinderen gegeven. Dit doen we met behulp van de Kanjertraining.

De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining gebouwd is zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Je bent niet zielig
  • We lachen elkaar niet uit

Belangrijk is dat de kinderen elkaar respecteren middels thema’s als: laten zien en horen wie je bent, maar ook een ander waarderen om wat hij is. Ieder kind is uniek, maar sommige kinderen hebben moeite te functioneren in een groep. Het gedrag wat kinderen laten zien is b.v. stil, verlegen, agressief, storend gedrag, de baas willen spelen, iemand uitlachen enzovoort. 

We willen aan de kinderen duidelijk maken dat dit gedrag invloed heeft op de omgeving en dat ze zelf op een positieve manier invloed hierop kunnen uitoefenen.

Door de Kanjertraining hopen wij dat de kinderen op de Martenaskoalle in een veilige omgeving zichzelf kunnen zijn. 

Voor meer informatie ga naar www.kanjertraining.nl.