Algemeen

De Martenaskoalle is de openbare basisschool in Bitgummole. Ongeveer 100 leerlingen bezoeken de school, verdeeld over 4 combinatiegroepen.

Deze site biedt de mogelijkheid om kennis te maken met onze school. Met nieuws, foto's en praktische informatie brengen we u op de hoogte van uiteenlopende onderwerpen. Meer over hoe het onderwijs eruit ziet en wat u als ouders/verzorgers van onze school mag verwachten, kunt u lezen in onze schoolgids. Die is ook volledig op deze site te vinden onder het kopje 'schoolgids'.

Overweegt u uw kind bij ons op school aan te melden neem dan contact op met de school 058 2531222 of martenaskoalle@elanowg.nl
Mocht u na het lezen van onze site vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag van u.

De Martenaskoalle maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep Fier. De stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs, die gevestigd is in Stiens. Twintig scholen in de gemeenten Menameradiel, Het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel, met ieder een eigen gezicht, werken in dit samenwerkingsbestuur aan krachtig onderwijs.