Algemeen

De Martenaskoalle is de openbare basisschool in Bitgummole. De school wordt bezocht door 95 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen.

Naast de basisvakken die veel op de ochtenden op het programma staan, vinden we het ook belangrijk dat de kinderen zich vaardigheden eigen maken, waarmee ze zich later, in de maatschappij van de toekomst, kunnen onderscheiden. Deze vaardigheden (21-eeuwse vaardigheden) zijn onderdeel van onze methode wereld oriëntatie: DaVinci

Onze site biedt de mogelijkheid om kennis te maken met onze school. Met nieuws, foto's en praktische informatie brengen we u op de hoogte van uiteenlopende onderwerpen. Meer over hoe het onderwijs eruit ziet en wat u als ouders/verzorgers van onze school mag verwachten, kunt u lezen in onze schoolgids. Die is ook volledig op deze site te vinden onder het kopje 'schoolgids'.

Overweegt u uw kind bij ons op school aan te melden neem dan contact op met de school 058 2531222 of martenaskoalle@elanowg.nl
Mocht u na het lezen van onze site vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag van u.

De Martenaskoalle maakt onderdeel uit van Elan Onderwijsgroep. De 21 scholen van Elan Onderwijsgroep staan in de regio Noordwest-Fryslân, specifiek in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarden en Waadhoeke.  De stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs, die gevestigd is in Stiens.

 

Vriendelijke groeten,

 

Wybren DIjkstra