oudervereniging

De oudervereniging (OV) is een vereniging waar de ouders van de Martenaskoalle lid van zijn. De oudervereniging beheert de ouderbijdrage en helpt bij de organisatie en praktische uitvoering van allerlei speciale activiteiten. Dit betreft bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, klussen op school, ei-tik-wedstrijd, sport en spel, schoolreisjes etc... Ieder jaar organiseert de oudervereniging de zakelijke ouderavond voor de ouders. Op deze avond wordt verslag gedaan van de activiteiten en de financiën.

 

De bestuursleden van de oudervereniging vergaderen ongeveer 6 keer per jaar met een aantal leerkrachten. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk. Hebt u belangstelling om te helpen bij de oudervereniging, dan kunt u contact opnemen met Fokke.

ov@martenaskoalle.nl (of via eigen mailadres)

 

 

De huidige leden zijn:

 

Voorzitter:                     Ammerins Moss-de Boer

Penningmeester:             Garbrand Bakker

Secretaris                       Fokke Struiksma

Algemene leden:              Chantal Kroeze

                                     Sabine Hiemstra

                                     Roelinka Lautenbach

                                     Jeanet Postma-Terpstra

 

 

foto & video